Άτομα με ΧΛΛ

Ομάδες υποστήριξης συνασθενών

Δώσε και λάβε φροντίδα από άλλους ανθρώπους που ζουν με ΧΛΛ.

Εισαγωγή

 

 

 

 

Η Πρώτη Συνάντηση της Ομάδας

 

 

Βασικές Επικοινωνιακές Δεξιότητες

 

 

 

Ζητήματα Ηθικής

 

 

Αντιμετώπιση Συναισθηματικών Προκλήσεων

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο